ดูแบบบ้านสวยๆ

ดูแบบบ้านสวยๆ

ดูแบบบ้านสวยๆ ที่มีความฝันของใครหลายคน

ดูแบบบ้านสวยๆ

ดูแบบบ้านสวยๆ แนะนำแบบบ้านสวย ๆ หลากสไตล์ พร้อมขั้นตอนยื่นก่อสร้างที่สำนักงานเขต  สวยๆมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพักอาศัย แน่นอนว่าเมื่อมีที่ดินอยู่ในมือไม่ว่าจะหลังจากซื้อที่ดินมาได้ หรือได้ที่ดินมรดก การจะสร้างบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่แค่หาแบบบ้านสวยๆได้ก็พอ เพราะบ้านนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน ด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ระยะเวลาสำหรับในการก่อสร้าง รวมทั้งมีขั้นตอนที่จำเป็นต้องคำนึงถึงหลายเรื่อง  วิลล่าภูเก็ตที่ขาย ซึ่งหากเราเลือกแบบบ้านผิด ไม่ได้มาตรฐาน  นั่นหมายถึง ความไม่ปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัย 

ดังนั้นการเลือกแบบบ้านสวยๆก็เลยมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบแปลนบ้าน รวมทั้งแบบพิมพ์เขียว จำเป็นต้องมีลายเซ็นวิศวกรรวมทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบ ก่อนยื่นขอสร้างบ้าน รวมถึงต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านโยธาธิการรวมทั้งผังเมือง และก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน

คนส่วนใหญ่จึงมักตัดสินใจเลือกซื้อบ้านใหม่จากโครงการหมู่บ้านจัดสรรมากกว่าด้วยความสะดวก แล้วก็สามารถจัดงบประมาณได้แน่นอน แม้กระนั้นการปลูกสร้างบ้านด้วยตัวเองอาจเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า แล้วก็สามารถกำหนดแบบบ้านสวยๆตามแบบที่ต้องการได้ถูกใจมากที่สุด ด้วยเหตุว่าแน่นอนว่าทุกคนย่อมมีไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ไม่เหมือนกัน วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

4 ขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง นอกจากจะต้องเก็บเงิน เตรียมเรื่องกู้แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการ “ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน” ด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วขั้นตอนนี้สามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ลองมาดูว่าการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านมีขั้นตอนอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างได้ที่นี่

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆเป็นต้นว่า สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา อื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ

2. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยยิ่งไปกว่านั้นในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน แล้วก็จำเป็นต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง

4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป

หมายเหตุ: ในระหว่างก่อสร้าง หากมีเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ เสียงดังเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด วัสดุก่อสร้างตก หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐอาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า  จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

หลักฐานยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงตึกหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

2. เอกสารแปลนบ้าน แบบบ้าน และก็รายละเอียดการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและก็วิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ (ในกรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆได้)

3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมแล้วก็เอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย

5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน ในกรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง ควรจะมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

หมายเหตุ: จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัพเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

1. ดูแบบบ้านสวยๆMODERN LOFT STYLE

สำหรับแบบ  Loft Style เริ่มเข้ามา แพร่หลายในเมืองไทยมาก ด้วยหน้าตาที่ดู Modern ดูเป็นระเบียบ ดูแพง แต่ก็แฝงได้ด้วยความดิบด้วยการโชว์ ท่อหรือสายไฟ ถือว่าเป็นส่วนผสม ของความทันสมัยตลอดเวลา ผสมผสานกับ ความเรียบง่าย ของวัสดุและการตกแต่งโดยเลือกใช้ผนัง แบบปูนเปลือย ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ Loft Style ผนวกกับการใช้ไม้ เป็นส่วนประกอบ ทำให้ตัวบ้าน ดูน่าสนใจ และโดดเด่น มากขึ้นpool villas

2. ดูแบบบ้านสวยๆคลาสสิก หรูหราด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่

สำหรับแบบบ้าน Classic Style ที่เน้นความหรูหรา ของการออกแบบ โดยได้รับอิทธิพล มาจากสถาปัตยกรรม ของประเทศฝั่งตะวันตกซึ่งอาศัยฝีมือช่างชั้นสูงในการสร้างสรรค์ ให้ตัวบ้านมีความสง่างาม อลังการ และประณีตงดงาม ภายในบ้านเน้นการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เน้นงานปูนปั้น และประติมากรรม ลอยตัวสไตล์ยุโรป เป็นส่วนประกอบ โดดเด่น ด้วยเสาโรมัน ที่งดงาม เข้ากับโทนสี หลักเช่น สีขาว สีดำ สีครีม สีเงิน สีน้ำตาล และสีทอง วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

3. ดูแบบบ้านสวยๆแบบบ้านร่วมสมัย

สำหรับ Contemporary Style เป็นการออกแบบบ้าน ตามสมัยนิยม ในยุคปัจจุบัน ที่นำเอาดีเทล ของยุคสมัยหนึ่ง ในอดีตมาหลอมรวมกับความทันสมัย ของยุคปัจจุบัน เช่น การผสมผสาน ระหว่างสไตล์คลาสสิก และสไตล์โมเดิร์น เข้าด้วยกัน โดยไม่ดูแปลกหรือแหวกแนว มากจนเกินไป ใช้โทนสีขาว ครีม เทา มีรายละเอียด การตกแต่งที่หนักแน่นมั่นคง ไม่ฉูดฉาดบ้านจัดสรร

นิยมใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม ที่เพิ่มลูกเล่นและดีเทล ให้ไม่เรียบจนเกินไป เช่น เสาที่มีการตกแต่ง บริเวณฐานเสา การใช้บัวเชิง ผนังบัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้อง แบบมีรูปลอน สร้างบรรยากาศ โดยรวมที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง เหมาะกับการพักอาศัย อย่างผ่อนคลายบ้านเดี่ยว

4. ดูแบบบ้านสวยๆบ้านสไตล์โคโลเนียล

ซึ่ง Colonial Styleได้รับอิทธิพล มาจากศิลปะแบบตะวันตก ผสานรวมกับวิถีชีวิตแบบไทย อย่างลงตัว ลักษณะเด่น ของสไตล์นี้คือมีระเบียงกว้าง มีเสาที่ถูกลดทอน จากรูปแบบของเสาโรมัน ที่เรียงตัวกันอย่าง เป็นจังหวะ นิยมใช้โทนสีอ่อน หรือสีพาสเทล