สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

Contents

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง

สินเชื่อบ้าน ออมสิน สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่อง บ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อน ไขสบายๆธนาคารออมสินรู้เรื่อง แล้วก็ รู้ดีถึงความจำต้อง การมีบ้าน ซึ่งจะเป็นฐานราก สำคัญของการ เริ่มชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งช่วยเหลือ และก็ ช่วยสานฝันของท่าน ให้เป็นจริง ด้วยข้อจำกัดสบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด จบทุกสิ่งที่จำเป็นอ่อน​​งบ้านที่เดียวครบ phuket property

 • ซื้อที่ดินเพื่อตระเตรียม ก่อสร้างตึก
 • ซื้อที่ดินพร้อม ตึกหรือห้องเช่า
 • ซื้อที่ดิน แล้วก็ ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น phuket property
 • ซื้อที่ดินที่มีตึก ของตัวเอง หรือคู่ควงก่อสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อก่อสร้าง หรือ เพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึก
 • เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดิน หรือห้องพัก ของตน หรือสามีภรรยา จากสถาบันการเงิน phuket property

เนื้อหาสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ทุกกรณี รวมกันไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่าย หรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้​ phuket property

 1. กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1
(1) กรณีหลักประกันราคาแพงค้าขายต่ำลงมากยิ่งกว่า 10 ล้านบาท รีวิวบ้านภูเก็ต

ที่ดินพร้อมตึก ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 95 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
แฟลต ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

(2) สำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่ราคาแพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า รีวิวบ้านภูเก็ต

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 2

(1) กรณีหลักประกันราคาแพงจำหน่ายต่ำลงยิ่งกว่า 10 ล้านบาท

กรณีผ่อนหนี้ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 90 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึกหรือห้องเช่า รีวิวบ้านภูเก็ต

กรณีผ่อนส่งข้อตกลงที่พักอาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดินพร้อมตึกหรือห้องพัก บ้านจัดสรรภูเก็ต

(2) สำหรับที่พักที่อาศัยที่แพงค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 3

(1) ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 70 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึก

ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาประเมินของตึกที่ก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แต่ว่าจะต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแท้แต่กรณี บ้านจัดสรรภูเก็ต

กรณีกู้เพิ่ม

กู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ และเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จำต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต

กู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแต่ว่าเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งผอง จะต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า บ้าน

ช่วงเวลาจ่ายเงินกู้

กรณีกู้เพื่อหาที่พักอาศัย

ไม่เกิน 40 ปี ตั้งแต่แมื่อเดือน ที่จะต้องจ่ายเงินกู้ รวมทั้ง ดอกงวดแรก ตามกำหนด POOL VILLA PHUKET ในคำสัญญา รวมทั้งเมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่าย เงินกู้ยืมจำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี ละเว้น เจ้าของธุรกิจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุ ผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี แม้กระนั้นถ้าเกิดหลักประกัน เป็นตึกการค้าขาย (ตึกแถว) ให้กู้เป็นสินเชื่อเคหะ ได้ไม่เกิน 2 คูหา รวมทั้งระบุช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ บ้าน

กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี

กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้ารวมทั้งอาศัย ไม่เกิน 30 ปี

ดังนี้กรณีกู้เพิ่มอีกเพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมตึกจะขยายช่วงเวลาจ่ายเงินกู้จากข้อตกลงเดิมก็ได้ แต่ว่าจำเป็นต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง บ้าน

กรณีกู้เพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นค่าสัญญาประกันชีวิตเพื่อรับรองสินเชื่อ บ้าน

แล้วก็ / หรือในกรณีที่มีการกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ให้เป็นไปตามนี้ บ้าน

กู้เพิ่มเพื่อเป็นค่า เบี้ยประกันชีวิต เพื่อรับรองสินเชื่อ และก็เป็นค่าเบี้ย ประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณ ที่จ่ายจริง แม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้น จำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของราคาจำหน่ายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

กู้เพิ่มอีกเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันไฟไหม้ ให้กู้ได้ตามปริมาณที่จ่ายจริงแม้กระนั้นเมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมดทั้งปวง จำเป็นต้องไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของราคาค้าขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแท้แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า ซื้อวิลล่าภูเก็ต

ดอก

อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นไปตามที่แบงค์ระบุ

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

 • เป็นผู้ฝากเงินจำพวก เผื่อเรียกของแบงค์
 • แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 65 ปี นอกจาก เจ้าของธุรกิจซึ่งสามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่ๆ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ช่วงเวลา ที่จ่ายเงิน กู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพรวมทั้งรายได้แน่ๆ
 • การกู้ยืมร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวพันเป็นคู่แต่งงาน ลูก พ่อ แม่ หรือ ลูกพี่ลูกน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นที่ต้องครอบครองร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคล อื่นที่นอกจาก จาก (4.1) จะต้องครอบครองร่วม ในหลักประกันทุกคน
ดังนี้ ในเรื่องที่กู้ร่วมกับบุคคล อื่นให้นับช่วงเวลา จ่ายเงินกู้ตาม อายุของผู้กู้ที่แก่น้อย ที่สุดเพียงผู้เดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดิน พร้อมตึก หรือห้องเช่า ตามเป้าหมาย ที่ขอกู้แล้วก็ตั้งอยู่ใน แหล่งชุมชนที่มี ความก้าวหน้า มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภค อื่นๆตามความ ต้อง รวมทั้งมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ ผ่านเข้าออก ได้สบาย
 • สิทธิการเช่าที่ดินรวมทั้ง / หรือตึกตามหลักหลักเกณฑ์ ที่แบงค์ประกาศระบุ
 • หลักทรัพย์ดังที่แบงค์ประกาศระบุ

เอกสารประกอบกิจการกู้ยืมเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ รวมทั้งคู่รัก
 • สำเนาหลักฐานแต่งงาน หรือสำเนาใบแสดงการหย่าร้าง หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้แต่งงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้รวมทั้งคู่รัก

บทความเพิ่มเติม > รีวิวบ้าน phuket property รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย สี ผ้าปูที่นอน

บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านมือ 2 ภูเก็ต สนามบินภูเก็ต แบบบ้านริมทะเล บ้านเช่าราคาถูก ขายวิลล่า ภูเก็ต จุดชมวิว ภูเก็ต