สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าบ้าน ที่จะต้องทราบ เตรียมพร้อมให้พร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเช่า-ให้เช่า

สัญญาเช่าบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบแล้วก็ควรจะจัดแจงให้พร้อมก่อนปลดปล่อยเช่าหรือให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยเช่าห้อง คอนโด ห้องแถว หรือตึกการค้า ย่อมจะต้องมีกติการะหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน ไม่ด้วยเหตุดังกล่าวอาจจะมีการเกิดปัญหาตามมาได้ อาจจะมีการเกิดการไม่ จ่ายค่าเช่า ทำของที่อยู่ภายในบ้านเสียหาย ตลาด พระ ภูเก็ต สร้างความทุกข์ร้อนให้กับเจ้าของบ้าน

ดั้งจมูกนั้นก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจจะให้เช่าบ้านหรือจะเช่าห้อง ผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าควรศึกษาเรียนรู้เนื้อหาของสัญญาเช่าบ้านให้ดีเพื่อลดปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในอนาคตได้ buy villa phuket วันนี้พวกเราจะพาไปทำความเข้าใจกับสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบ สัญญาเช่าบ้าน หรือ ฟอร์มสัญญาเช่าบ้าน ว่าจะมีกฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง phuket property

สัญญาเช่าบ้าน

ขั้นแรกจำเป็นต้องบอกก่อนว่า สัญญาเช่าบ้านเป็น หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นกติกา ด้วยกันระหว่างผู้ให้เช่าแล้วก็ ผู้เช่าหรือคนที่ใช้ประโยชน์ เพื่อมีความรู้ความสามารถตรงกันอีกทั้ง 2 ข้าง เป็นข้อตกลงต่าง ทดแทนที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้มีการใช้ประโยชน์ในบ้านส่วนผู้เช่ามอบเงินหรือ “ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า” ได้ผลสำเร็จทดแทน โดยจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน ผู้เช่าจะมีสิทธิเพียงแต่ได้ใช้ประโยชน์ในเงินทองในเวลาหนึ่งตามข้อตกลงแค่นั้น phuket property

หลักเกณฑ์สำหรับในการทำความตกลงเช่าห้อง

การมีเจตนาทำข้อตกลง กันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ เช่าก็จัดว่ากำเนิดสัญญาเช่าบ้านแล้ว แต่ว่าในทางข้อบังคับนั้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด ต่างก็ควรมีหลักฐานที่เป็นหนังสือหรือมีเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน แม้ไม่ทำถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะใช้ฟ้องร้องคดีบังคับคดีในศาลได้ โดยสัญญาเช่าบ้านแบ่งเป็น 2 แบบเป็น phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปี

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าห้องโดยมีการลงนามของ 2 ข้างอีกทั้งผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า ระหว่างกันได้เอง phuket property

 1. สัญญาเช่าบ้านแบบช่วงเวลาที่ 3 ปีขึ้นไป

กำหนดให้ทำเป็นหนังสือรวมทั้งควรจะมีการ ขึ้นทะเบียน เซ็นชื่ออีกทั้ง 2 ข้าง ต่อบุคลากรข้าราชการ ก็เลยจะใช้ฟ้องศาลบังคับคดีได้ นอกนั้นการตกลงเช่าห้องในระยะ 3 ปีขึ้นไปควรต้องเสียค่าบริการให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินอีกด้วย phuket property

การตกลงเช่าห้องบางรายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีข้อตกลง แบบพิเศษหรือคำสัญญา ต่างทดแทนพิเศษ ที่ทำไว้เพื่อเป็นการตกลง กันเพิ่มเติมอีกที่นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้ว ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงหรือบำรุงอสังหาริมทรัพย์เมื่อเสียด้วย รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมอบอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่าตามข้อตกลง โดยอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่านี้ควรต้องอยู่ในภาวะ ที่เหมาะสมแก่การใช้ผลดี หรือพักอาศัย นอกจากนั้นผู้ให้เช่ายัง จำต้องดูแลรวมทั้ง ทำนุบำรุงอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้เช่า ยกเว้นจะทำเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านที่เป็นกติกาแบบพิเศษที่ให้ภาระหน้าที่แก่ผู้เช่าเป็นคนดูแลเอง รีวิวบ้านภูเก็ต

หน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน

เป็น การที่ผู้เช่าจะเข้ามา ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นควรมีการจ่ายผลตอบแทน ที่เป็นค่าใช้จ่าย รีวิวบ้านภูเก็ต สำหรับเช่าให้ตรงตามปริมาณ แล้วก็ตรงเวลาที่ได้ตกลงกัน ไว้แล้วก็จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ ดังที่ตกลงกันไว้

การหยุดคำสัญญาสัญญาเช่าบ้าน

การหยุดยั้งของ สัญญาเช่าบ้านอาจมีเหตุผลมาจากผล ด้านกฎหมาย เป็นต้นว่า การหมดสัญญาเช่าตาม ที่ตกลงกันไว้ ผู้เช่าที่พักอาศัยเสียชีวิต หรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นหายไปหรือไฟเผา ข้อบังคับอนุญาตให้ผู้ ให้เช่าหรือผู้เช่า สามารถบอกยกเลิกการเช่าได้โดยไม่ต้องแจ้ง หรือในกรณีที่มีฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งทำผิด หน้าที่จากที่เจาะจงไว้ ในสัญญาเช่า เป็นต้นว่า ไม่ชำระค่าเช่า ไหมปฏิบัติตามกติกาที่ทำร่วมกัน ถ้าหากสัญญาเช่าเป็นแบบไม่ระบุช่วงเวลาการเช่า แต่ละข้างสามารถเลิกข้อตกลงได้แต่ว่าจำเป็นต้องแจ้งบอกให้อีกข้างหนึ่งรับทราบก่อน แม้กระนั้นไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้าเกินกว่า 2 เดือน รีวิวบ้านภูเก็ต

ข้อมูลในทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน

นอกเหนือจากการที่จะจะต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาเช่าบ้านแล้วก็ตัวบทกฎหมายต่างๆมาบ้างแล้ว พวกเราจะต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับในการทำหนังสือสัญญาเช่าบ้าน เอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน รวมทั้งข้อมูลที่จำต้องเจาะจงไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่า

โดยในสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการกำหนด ข้อมูลส่วนตัวอีกทั้งชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลเลขประจำตัวราษฎร และก็ที่อยู่รกรากของผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่า รวมทั้งมีการระบุหรือกำหนดบุคคลที่สามารถยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าด้วย แล้วก็ถ้าเกิดผู้ให้เช่าไม่ยินยอมผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไล่บุคคลที่มิได้อยู่ในสัญญาเช่าออกไปจากบ้านได้ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. ข้อมูลที่พักอาศัยที่ให้เช่า

โดยในเอกสารประกอบข้อตกลง เช่าห้องหรือข้อตกลง เช่าห้อง ควรมีการกำหนดจำพวกของ สินทรัพย์ที่ให้เช่า เพราะว่าเป็นบ้าน คอนโด หรือห้องแถว รวมทั้งควรจะมีการกำหนด ให้แจ่มชัดว่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ตึก ซอกซอย ถนนหนทาง ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ครบสมบูรณ์ และก็ถ้าเกิดในบ้านมีเงินทองอื่นๆด้วย ก็จำเป็นที่จะมีการเจาะจงเอาไว้ภายในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านให้แจ้งชัด เป็นต้นว่า เครื่องเรือนต่างๆเตียง ตู้แช่เย็น ทีวี กุญแจห้อง ฯลฯ รีวิวบ้านภูเก็ต

 1. จุดหมายสำหรับในการเช่า

ควรจะมีการกำหนดให้แน่ชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ว่ามีการใช้ประโยชน์ในแบบใดซึ่งโดยมากการเช่าก็เพื่อพักอาศัยเพียงแค่นั้น ทั้งยังผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้เช่าสามารถที่จะระบุปริมาณผู้ที่พักได้ด้วย บ้าน

 1. ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการเช่าและก็อัตราค่าใช้จ่ายในการเช่า

ต้องมีการเจาะจงเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาเริ่มรวมทั้งช่วงเวลาหมดว่าอยากได้เช่าเป็นทุกเดือนหรือทุกปี นอกเหนือจากนี้จะต้องมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าต่อเดือนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ควรมีการเขียนเป็นตัวเลขและก็เป็นตัวหนังสือ พร้อมเจาะจงวิถีทางในจ่ายค่าเช่า ยิ่งกว่านั้นยังจำเป็นต้องเจาะจงวันเวลาสำหรับในการจ่ายค่าเช่าอีกด้วย บ้าน

 1. เงินประกันหรือค่าเงินมัดจำต่างๆ

เพื่อคุ้มครองป้องกันหรือลดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าในวันหลัง โดยในสัญญาเช่าบ้านควรมีการกำหนดจำนวนเงินรับรองไว้อย่างแจ่มแจ้ง การกำหนดอัตราเงินประกันควรต้องเก็บในอัตราที่ข้อบังคับระบุเพียงแค่นั้น อาทิเช่น จะต้องไม่เกินปริมาณ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าทุกเดือน นอกจากนั้นบางทีอาจจะบอกว่าเงินมัดจำจะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีใดหรือเมื่อกำเนิดปัญหาใด และก็จำเป็นที่จะมีการระบุช่วงเวลาสำหรับในการคืนเงินรับรองหรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่าด้วย บ้าน

 1. ค่าครองชีพอื่นๆ

เป็นต้นว่า ภาษี ค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟ จะต้องมีการกำหนดให้เด่นชัดในสัญญาเช่าบ้าน ว่าผู้ใดกันมีบทบาทจำต้องรับผิดชอบ บ้าน

 1. การรักษาทรัพย์สมบัติที่เช่า

ผู้ให้เช่าควรมีหลักเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติไว้ให้แก่ผู้เช่าในสัญญาเช่าบ้าน ต้องกำหนดให้ผู้เช่าจะต้องรักษาอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าให้อย่างกับเป็นบ้านของตัวเอง และก็ในเรื่องที่อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเสีย ผู้เช่าจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้ในทันที บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ค่าซ่อมบำรุงหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบำรุงรักษา

ควรจะเจาะจงหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้สอยสำหรับเพื่อการบำรุงซ่อมให้เอาไว้ภายในสัญญาเช่าบ้านให้แจ้งชัด มีอะไรบ้างที่ผู้ให้เช่ารวมทั้งผู้เช่าจำต้องรับผิดชอบบ้างแล้วก็แม้ผู้เช่าทำเสียหายเกินข้อเท็จจริง ผู้เช่าควรมีภาระหน้าที่ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

จะต้องมีการกำหนดให้แน่ชัดในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านว่าผู้เช่าจะปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมสมบัติพัสถานที่เช่ามิได้ จะทำเป็นก็เมื่อได้รับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ให้เช่าเพียงแค่นั้น แล้วก็จำต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด้วย แล้วก็ถ้าหากผู้เช่ามีการตกแต่งและก็นำของมาติดไว้กับตัวบ้านให้เช่า สิ่งที่เพิ่มเติมจะต้องกลายเป็นเจ้าของของผู้ให้เช่า โดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน แต่ว่าถ้าหากว่าต้องการจะรื้อถอน ผู้เช่าจึงควรรื้อถอนสิ่งที่นำเพิ่มเติมนั้นแล้วก็จัดแจงซ่อมบำรุงบ้านที่เช่าให้อยู่ในภาวะธรรมดาทุกอย่างโดยผู้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้สอยเองทั้งปวง บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการกำหนดเหตุว่าถ้าเกิดมีบุคคลใดรุกล้ำเข้ามาในรอบๆสมบัติพัสถานที่เช่า มีการรบกวนหรืออ้างสิทธิใดๆก็ตามผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารู้โดยทันที แล้วก็ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะตรวจหรือเข้าไปปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมสินทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าควรต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้เช่าได้ตลอดระยะเวลา โดยผู้ให้เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. ข้อแม้การปลดปล่อยเช่าช่วง

ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน ควรมีการกำหนดเพราะว่าผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเช่าแล้วก็การเช่าตอนไม่ว่าจะทั้งสิ้นหรือนิดหน่อยไปให้คนอื่นๆได้ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 1. การอนุญาตมีสัตว์เลี้ยง

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้าน จะต้องมีการตกลงกันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยส่วนมากผู้ให้เช่ามักไม่ยินยอมให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในบ้านเช่า แต่งบางที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการยินยอมพร้อมใจให้นำสัตว์เลี้ยงบางประเภทเข้ามาเลี้ยงได้ แต่ว่าควรจะมีข้อแม้การเลี้ยงกำหนดไว้ด้วย

ข้อควรกระทำเมื่อทำผิดคำสัญญา

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำข้อตกลงเช่าห้อง ในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านผู้ให้เช่าและก็ผู้เช่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันให้กระจ่างแจ้งเพื่อไม่ให้กำเนิดปัญหาขึ้นในวันหลังใด แบบอย่างของการไม่ทำตามสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าออกก่อนสัญญาเช่าหรืออยู่ไม่ครบคำสัญญา ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะยึดเงินมัดจำคืนทั้งผองได้ หรือในเรื่องที่ผู้เช่าไม่ทำตามสัญญาไหมประพฤติตามกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะให้ผู้เช่าทำตามข้อตกลงด้านในที่ระบุหรือสามารถเรียกเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งยังยังมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสัญญาได้

กรณีผิดนัดชำระค่าเช่าที่อยู่ที่อาศัย

ในเรื่องที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าบ้าน ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องชำระค่าปรับดอก 15% ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดจ่ายเป็นต้นไปจวบจนกระทั่งจะจ่ายเสร็จครบสมบูรณ์ แล้วก็จำต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ให้เช่าเสียไปเพื่อการทวงหนี้สินที่ค้างจ่ายนี้

ในกรณีที่มีการเลิกคำสัญญาเลิกร้าง

จะต้องมีการเจาะจงในเอกสารประกอบสัญญาเช่าบ้านอย่างแจ่มแจ้งเพราะ ไม่ว่าจะเลิกข้อตกลงด้วยเหตุถึงกำหนดช่วงเวลาการเช่า หรือสาเหตุใดก็ตาม ผู้เช่าจำเป็นต้องย้ายเงินออกมาจากทรัพย์สินที่เช่าแล้วก็ส่งกลับสินทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในภาวะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าบ้าน แล้วก็ภายหลังบอกยกเลิกข้อตกลงแล้ว ผู้เช่ายังมิได้ส่งสินทรัพย์ที่เช่าหรือยังมิได้ย้ายสินทรัพย์ออกไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ แล้วก็ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิย้ายเงินทองออกมาจากสถานที่เช่าได้โดยผู้เช่าควรต้องรับผิดชอบในรายจ่ายสำหรับในการย้ายสินทรัพย์ด้วย

การต่อสัญญาเช่าห้อง

โดยส่วนมากมักลงลายลักษณ์อักษรอย่างต่ำ 1 ปีเป็นต้นไป แต่ว่าก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับในการเช่าได้ดังที่ตกลงกัน ซึ่งในสัญญาเช่าบ้านต้องมีการกำหนดอย่างเห็นได้ชัดว่าช่วงเวลาสำหรับในการบอกไม่ต่อสัญญาเป็นกี่วันก่อนหมดสัญญา โดยมากควรจะบอกให้ทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่ารู้ก่อนหมดสัญญาภายในเวลา 30-45 วัน รวมทั้งจำเป็นต้องบอกให้ทราบโดยมีหลักฐานที่กระจ่างแจ้ง รวมทั้งถ้าผู้เช่าอยากได้ยืดอายุสัญญาเช่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ให้แจ้งชัด

บทความเพิ่มเติม > รีวิวบ้าน phuket property รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย สี ผ้าปูที่นอน

บทความอื่นที่น่าสนใจ : บ้านมือ 2 ภูเก็ต สนามบินภูเก็ต แบบบ้านริมทะเล บ้านเช่าราคาถูก ขายวิลล่า ภูเก็ต จุดชมวิว ภูเก็ต

By admin