ศุภาลัย

ศุภาลัย

ศุภาลัย ความเป็นมาและความน่าสนใจของโครงการทาวน์เฮาส์

แน่นอนว่าถ้าหากใครคิดจะหา บ้าน อยู่สักหลัง ก็อาจจะนึกถึงบ้านมือสอง หรือเว็บไซต์ซื้อขายบ้าน ที่เรียกได้ว่าในปัจจุบันนี้นั้น มีตัวเลือกให้เราได้เข้าไปเลือกดู เลือกซื้อมากมาย แต่หารู้ไม่ว่า ยังมีโครงการอีกอย่างนึง ที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมสำหรับคนที่ต้องการที่อยู่อาศัย นั่นก็คือ ศุภาลัย โครงการที่ใครหลายคนนั้นรู้จัก ด้วยความที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการหาที่อยู่อาศัย เราจึงอยากจะแนะนำให้รู้จักกับความเป็นมาและเป้าหมายของศุภาลัย เพราะฉนั้นแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า Home ภูเก็ต

ศุภาลัย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532กลุ่มผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน อันประกอบด้วย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ได้ ร่วมกันก่อตั้ง บริษัทศุภาลัยจำกัด (SUPALAI CORPORATION LIMITED) โดยเริ่มประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเพื่อ เป็นที่ บ้าน อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ในระยะแรกได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ในลักษณะโครงการบ้านจัดสรร ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่โครงการอาคาร ชุด อาคารสำนักงาน และรีสอร์ทโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ดังนี้คือ

  • พัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าครบวงจร
  • ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเช่า และ/หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  • ยึดถือในการสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาสังคม ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แห่งการดำเนินธุร กิจของบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้มีการแปรสภาพ บริษัทเป็นบริษัทมหาชน และ ให้เพิ่มทุนจด ทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาทขายบ้านภูเก็ต โดยใช้ชื่อว่า บริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน) หรือ SUPALAI PUBLIC COMPAMY LIMITED เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ได้นำหุ้นสามัญ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หุ้นของบริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน) ภายใต้ตัวอักษรย่อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยว่า SUPALI (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น SPALI)

ได้เข้าทำการซื้อขาย อย่างเป็น ทางการ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจนถึง ณ.ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงนโยบาย ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่อยู่อาศัย ด้วยประสบการณ์ ในการ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงแรม มานานกว่า 19 ปี

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการ พาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย อยู่ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพของ
“ชาวศุภาลัย” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ บ้าน อย่างต่อเนื่อง ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาการบริการที่ดีทั้งก่อนและ หลังส่งมอบสินค้า และให้ความดูแลพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยและอบอุ่น

ศุภาลัย

เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัทฯและบริษัท ย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของโครงการ บ้าน อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ในหลากหลายทำเล ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน จะเน้น ตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงผู้มีรายได้ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการปัจจุบันและก่อสร้างบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามกำหนด เพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้าของกลุ่มบริษัท

ชื่อศุภาลัย จะใช้เป็นชื่อนำหน้า โครงการ ต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะ หรือ รูปแบบโครงการที่แตกต่าง กันออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคาร สำนักงานให้เช่า โดยเน้น ที่ทำเลที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า อีกทั้ง บริษัทย่อย ยังดำเนินธุรกิจ บริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบริหารจัดการโรงแรม บ้านวิลล่าภูเก็ต และสถานพักตากอากาศอีกด้วย ปัจจุบัน สถานภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตขึ้นจนอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ศุภาลัย แปลว่าอะไร ?

ศุภาลัย แปลว่า สถานที่อยู่อันเป็นมงคล เป็นคำสนธิ มาจากศุภและอาลัย

ศุภ แปลว่า ความดีงาม ความเจริญ ความเป็นมงคล

อาลัย แปลว่า ที่อยู่ ที่พักอาศัย

จะเห็นได้ว่าการที่ก่อตั้งขึ้นมาได้นั้นก็ต้องผ่านความยากลำบากมาเหมือนกัน กว่าจะเป็นที่รู้จักได้ในทุกวันนี้ก็ขอบอกเลยว่า ต้องฝ่าฟันเยอะจริงๆ จึงจะสามารถมาอยู่จุดนี้ได้ ใครที่อยากประสบความสำเร็จก็คงต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนกับผู้ก่อตั้งของศุภาลัย

บทความอื่นที่น่าสนใจ บ้านมือสองการทำความสะอาด l ไอเดียมุมทำงาน
อ่านเพิ่มเติม :แบบบ้านVillas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA
ซื้อวิลล่า ภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA

วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย